Είναι καλό το διαδικτυακό ραντεβού για τους γονείς;

Όταν οι σχέσεις αποτύχουν, τα αντίστοιχα μέρη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποια αβεβαιότητα, καθώς προσαρμόζονται στο να είναι ξανά single. Αυτή η δυνητικά τραυματική κατάσταση θα επιδεινωθεί εάν εμπ...